Dyremishandling skal stoppes! Mere dyrevelfærd - støt Miljøpartiet Fokus

Video

Se video fra partiets videoarkiv, og følg med i det arbejde og de visioner der har præget Miljøpartiet Fokus siden stiftelsen i 2010..

 

Kom i Fokus

Her kan du se hvor mange underskrifter der er kommet tilbage fra folkeregistret.
 

Støt partiet Fokus med din underskrift

 

PRESSEMEDDELELSE

København, den 18. januar 2015

Valgnævnet under Økonomi- og Indenrigsministeriet lukker og slukker for Miljøpartiet Fokus

Hovedbestyrelsen i partiet Fokus - i daglig tale Miljøpartiet Fokus - har dags dato besluttet, at partiet Fokus ophører på baggrund af en skrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Valgnævnet har meddelt, at nævnet IKKE kan forlænge godkendelsen af partinavnet samt tilhørende standardblanket til indsamling af vælgererklæringer, idet nævnet ikke finder, at der er grund til at antage, at der inden udløbet af forlængelsesperioden på et år vil være indsamlet det fornødne antal vælgererklæringer samt blive foretaget partianmeldelse.

Ønsker partiet Fokus på et tidspunkt at opnå en ny godkendelse af partinavnet "Fokus", kan partiet tidligst ansøge herom et år efter udløbet af den tidligere godkendelse, hvilket vil sige tidligst den 21. december 2015 jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 4. Valgnævnets afgørelse kan IKKE indbringes for anden administrativ myndighed jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 5.

Det er med stor beklagelse samt dyb frustration, at vi har måttet træffe beslutningen om at føre Miljøpartiet Fokus til ophør, men vi ser os desværre nødsagede hertil, eftersom Valgnævnet som sagt har valgt at lukke og slukke for det nuværende partinavn samt annullere samtlige indsamlede vælgererklæringer.

Hovedbestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling søndag den 27. september 2015 klokken 13.00 i Odense for alle nuværende medlemmer. Alle medlemmer vil i god tid få en meddelelse om nærmere lokation.

Eventuelle henvendelser skal ske til: fokus@partietfokus.dk

/ Hovedbestyrelsen i Miljøpartiet Fokus

Dyremishandling skal stoppes

- og dyremishandlere skal straffes hårdt

Det er ingen hemmelighed, at én af Miljøpartiet Fokus´ absolutte mærkesager er kampen mod dyremishandling. For os er dyremishandling simpelthen en af de usleste forbrydelser, man kan begå. Dyr er levende væsner og folk, der begår dyremishandling, skal spørge sig selv, om de kunne finde på at behandle mennesker på samme måde. Nej, det kunne de - forhåbentlig - ikke, men alligevel fortsætter dyremishandlingerne både i private hjem, i visse dele af landbruget, og mange andre steder.

Desværre er det nok umuligt helt at få sat en stopper for dyremishandling, men vi skal gøre hvad vi kan. Det er vel med dyremishandling som med al anden kriminalitet - den kan ikke fjernes fuldkommen, men vi skal gøre hvad vi overhovedet kan for at begrænse den mest muligt.

I dag er det meget forskelligt, hvordan anmeldelser af dyremishandling og vanrøgt behandles i de forskellige politikredse. Nogle steder har man desværre en tendens til at nedprioritere det - ligesom man i flere politiske partier nærmest har den holdning, at Miljøpartiets Fokus´ kamp mod dyremishandling og dyrplageri er en lille smule pjattet. Den opfattelse skal ændres og det kan ikke gå hurtigt nok.

I Miljøpartiet Fokus mener vi, at der skal strammes kraftigt op på indsatsen mod dyremishandling. F.eks. skal der oprettes et særligt dyreværnskorps med politimæssige beføjelser, som udelukkende skal føre tilsyn med brugsdyrs og familiedyrs velfærd og have ret til at tvangsfjerne vanrøgtede dyr. Desuden skal straffen til dyremishandlerne skærpes markant. I vores øjne er der simpelthen ingen undskyldninger for at opføre sig så nedrigt overfor levende væsener.

Nyheder

03. december 2014
Medlemsmøde i RegionSyddanamark den 28. februar 2015


02. december 2014
Medlemsmøde i Region Midtjylland den 17. januar 2015


01. december 2014
Underskriftsindsamling i Nordjylland den 10. januar 2015


01. december 2014
Underskriftsindsamling i Vejlde den 10. Januar 2015


01. december 2014
Underskriftsindsamling i Odense den 13. december 2014

 

Miljøpartiet Fokus på Facebook og YouTube

Følg dit Miljøparti på Facebook. Her kan du læse nyheder og debattere med partiet.

Fokus findes på både FaceBook og YouTube. Klik på ikonerne her under og besøg partiets sider på nettet.

Pressemeddelelser

29. november 2014
Linse til "Information" idag: ... hvis Miljøpartiet Fokus kommer ind ..

04. november 2014
Miljøpartiet Fokus tager stilling til "penisforkortelse"!

28. oktober 2014
Anna Rosbach, tvunget folkeskolebad, Lars Bo Lomholt og børenomskæring

05. september 2014
Årskongres for Miljøpartiet Fokus i København den 27. September 2014

28. august 2014
Midlerne fra Statens Kunstfond går til politiske partier.