A-kasse uden fagforening

Rigtigt mange mennesker forveksler a-kasse og fagforening. Der er dog en stor forskel, og det er vigtigt at kende denne, for at tage stilling til hvad man har behov for og hvordan man får fat i det. Mange a-kasser og fagforeninger er tilknyttet hinanden. Dette er til dels for at sikre, at medlemmerne får alle de ydelser, de har brug for tilsammen.

Rent praktisk kan det sagtens lade sig gøre at være medlem af en a-kasse, uden at være medlem af en fagforening, men der er selvfølgelig nogle ydelser, som du derved ikke er berettiget til eller har mulighed for at modtage.

Det er fuldstændig frivilligt at være medlem af en a-kasse, og det samme gælder for en fagforening. Dog kan det i rigtig mange tilfælde godt betale sig at være medlem af begge. Den store forskel på de to, er den økonomiske. Det er nemlig a-kassen som udbetaler dagpenge, hvorimod fagforeningen ikke udbetaler økonomiske ydelser på samme måde. Fagforeningen yder faglig og juridisk bistand. Det vil sige, at hvis du bliver urimeligt opsagt, din arbejdsgiver går konkurs, hvis du får en arbejdsskade eller andet, så har du mulighed for at få faglig bistand. Herudover har fagforeninger forskellige tilbud på blandt andet ferieboliger, attraktive forsikringer, herunder både indbo- og heltidsulykkesforsikring.

A-kassen både administrerer og udbetaler forskellige ydelser. Udover dagpenge er det også a-kassen der står for feriedagpenge, VEU-godtgørelse osv.

Hos både a-kasse og fagforeningen er det medlemmet, som er det primære fokus (det er det f.eks. hos Min a-kasse). Det vil sige, at de fleste a-kasser og fagforeninger er inddelt efter karriereveje. Begge dele arbejder for at øge arbejdstagerens vilkår og yder hjælp af forskellig karakter, når der er behov for det.

For at ridse det kort op, så beskæftiger a-kassen sig primært med arbejdsløse. Det er når skaden er sket, så at se, at din a-kasse hjælper dig med økonomisk støtte og hjælper dig på rette vej igen.

Fagforeningen er der når du støder på problemer på selve arbejdspladsen. Det er hovedsaligt juridiske problemstillinger, som fagforeningen er behjælpelig med.

I Danmark er der flere medlemmer i a-kasser fremfor fagforeninger, selvom der er mange der er medlem af begge organisationer.

Når du vælger en a-kasse, er det en god idé at undersøge markedets priser. Grunden hertil er, at du får udbetalt præcis det samme beløb, hvis du bliver ledig. Det vil sige, at du kan risikere at betale et markant højere beløb for (nogenlunde) samme ydelse. Herudover er det en god idé at forholde dig til hvilken branche du arbejder inden for, og hvilke udviklingsmuligheder, a-kassen giver dig. For eksempel giver det ikke mening, at være medlem af en akademiker-a-kasse, hvis du er håndværker, fordi a-kassen har specifik viden inden for en bestemt branche.

Et andet aspekt, som mange også tager højde for, når de vælger a-kasse er politisk ståsted. Det kan nemlig på mange måder være en fordel, at du er enig i din a-kasses politiske ståsted fordi det ofte kan afspejle a-kassens betjening og vejledning, hvilket har betydning for din fremtidige karriere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *